Epilepsies, Myoclonic

Epilepsi, myoklon

Svensk definition

En kliniskt mångfacetterad grupp epilepsisyndrom kännetecknade antingen av myokloniska krampanfall eller myoklonus i samband med andra typer av krampanfall. Myokloniska epilepsier delas in i tre subtyper, beroende på etiologi: ärftliga, kryptogena eller symtomatiska (dvs de som uppträder sekundärt efter kända sjukdomstillstånd, som infektioner, hypoxi/ischemiskador, trauma osv).

Engelsk definition

A clinically diverse group of epilepsy syndromes characterized either by myoclonic seizures or by myoclonus in association with other seizure types. Myoclonic epilepsy syndromes are divided into three subtypes based on etiology: familial, cryptogenic, and symptomatic.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Epilepsy, Myoclonic Myoclonic Epilepsies Myoclonic Epilepsy Myoclonic Seizure Disorder Myoclonic Seizure Disorders Seizure Disorder, Myoclonic Seizure Disorders, Myoclonic Epilepsy, Myoclonus Myoclonus Epilepsies Myoclonus Epilepsy Idiopathic Myoclonic Epilepsy Epilepsies, Idiopathic Myoclonic Epilepsy, Idiopathic Myoclonic Idiopathic Myoclonic Epilepsies Myoclonic Epilepsies, Idiopathic Myoclonic Epilepsy, Idiopathic Cryptogenic Myoclonic Epilepsy Cryptogenic Myoclonic Epilepsies Epilepsies, Cryptogenic Myoclonic Epilepsy, Cryptogenic Myoclonic Myoclonic Epilepsies, Cryptogenic Myoclonic Epilepsy, Cryptogenic Myoclonic Absence Epilepsy Epilepsies, Myoclonic Absence Epilepsy, Myoclonic Absence Myoclonic Absence Epilepsies Epilepsy, Myoclonic, Infantile Myoclonic Epilepsy, Infantile Epilepsies, Infantile Myoclonic Epilepsy, Infantile Myoclonic Infantile Myoclonic Epilepsies Infantile Myoclonic Epilepsy Myoclonic Epilepsies, Infantile Myoclonic Encephalopathy Encephalopathies, Myoclonic Myoclonic Encephalopathies Encephalopathy, Myoclonic Symptomatic Myoclonic Epilepsy Epilepsies, Symptomatic Myoclonic Epilepsy, Symptomatic Myoclonic Myoclonic Epilepsies, Symptomatic Myoclonic Epilepsy, Symptomatic Symptomatic Myoclonic Epilepsies Benign Infantile Myoclonic Epilepsy Myoclonic Epilepsy, Benign Infantile Myoclonic Epilepsy, Infantile, Benign Epilepsy, Myoclonic, Infantile, Benign Early Childhood Epilepsy, Myoclonic Myoclonic Epilepsy, Early Childhood Epilepsy, Myoclonic, Early Childhood Early Childhood, Myoclonic Epilepsy Epilepsy, Early Childhood, Myoclonic Epilepsy, Myoclonic, Infantile, Severe Myoclonic Epilepsy, Infantile, Severe Myoclonic Epilepsy, Severe Infantile Myoclonic Epilepsy, Severe, Of Infancy Severe Myoclonic Epilepsy, Infantile Severe Myoclonic Epilepsy Of Infancy Dravet Syndrome Dravet Syndromes Infantile Severe Myoclonic Epilepsy Severe Infantile Myoclonic Epilepsy Myoclonic Astatic Epilepsy Astatic Epilepsies, Myoclonic Astatic Epilepsy, Myoclonic Epilepsies, Myoclonic Astatic Epilepsy, Myoclonic Astatic Myoclonic Astatic Epilepsies Doose Syndrome