Dyskinesias

Dyskinesi

Svensk definition

Onormala, ofrivilliga rörelser som främst drabbar armar och ben, bålen eller käkarna, och som är en manifestation av något bakomliggande sjukdomstillstånd. Tillstånd som har dyskinesier som återkommande eller ihållande primära symtom kan betraktas som dyskinesisyndrom (se "rörelserubbningar"). Dyskinesier är också ganska vanliga i samband med sjukdomar i de basala ganglierna.

Engelsk definition

Abnormal involuntary movements which primarily affect the extremities, trunk, or jaw that occur as a manifestation of an underlying disease process. Conditions which feature recurrent or persistent episodes of dyskinesia as a primary manifestation of disease may be referred to as dyskinesia syndromes (see MOVEMENT DISORDERS). Dyskinesias are also a relatively common manifestation of BASAL GANGLIA DISEASES.

Svenska synonymer

Hemiballism Onormala rörelser Ofrivilliga rörelser

Engelska synonymer

Dyskinesia Abnormal Movements Abnormal Movement Movement, Abnormal Movements, Abnormal Oral Dyskinesia Dyskinesia, Oral Dyskinesias, Oral Oral Dyskinesias Orofacial Dyskinesia Dyskinesia, Orofacial Dyskinesias, Orofacial Orofacial Dyskinesias Oral-Facial Dyskinesia Dyskinesia, Oral-Facial Dyskinesias, Oral-Facial Oral Facial Dyskinesia Oral-Facial Dyskinesias Linguofacial Dyskinesia Dyskinesia, Linguofacial Dyskinesias, Linguofacial Linguofacial Dyskinesias Lingual-Facial-Buccal Dyskinesia Dyskinesia, Lingual-Facial-Buccal Dyskinesias, Lingual-Facial-Buccal Lingual Facial Buccal Dyskinesia Lingual-Facial-Buccal Dyskinesias Tardive Oral Dyskinesia Tardive Oral Dyskinesias Hemiballismus Hemiballism Involuntary Movements Involuntary Movement Movement, Involuntary Movements, Involuntary Asterixis Ballismus