Tics

Tics

Svensk definition

Vanemässiga, upprepade, snabba ryckningar i vissa muskler vilket resulterar i stereotypa individuella handlingar som kan endast under korta perioder kan undertryckas med vilja. De omfattar ansiktet, stämbanden, halsen och mer sällan extremiteterna. Till exempel upprepade harklingar, lokaliseringar, fnysningar, snörpande av läpparna och överdrivet blinkande. Tick förvärras vanligtvis av känslomässig stress. När de uppträder ofta stör det ofta talet och personliga relationer. Tillstånd som har frekventa och tydliga tick som främsta sjukdomsmanifestation kallas tickrubbningar.

Engelsk definition

Habitual, repeated, rapid contraction of certain muscles, resulting in stereotyped individualized actions that can be voluntarily suppressed for only brief periods. They often involve the face, vocal cords, neck, and less often the extremities. Examples include repetitive throat clearing, vocalizations, sniffing, pursing the lips, and excessive blinking. Tics tend to be aggravated by emotional stress. When frequent they may interfere with speech and INTERPERSONAL RELATIONS. Conditions which feature frequent and prominent tics as a primary manifestation of disease are referred to as TIC DISORDERS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp109-10)

Svenska synonymer

Vokala tics Motoriska tics Övergående tics Gestikulära tics

Engelska synonymer

Tic Habituation Spasm Habituation Spasms Spasm, Habituation Spasms, Habituation Habit Chorea Chorea, Habit Choreas, Habit Habit Choreas Habit Spasm Habit Spasms Spasm, Habit Spasms, Habit Tic, Vocal Tics, Vocal Vocal Tic Vocal Tics Tic, Transient Tics, Transient Transient Tic Transient Tics Tic, Gestural Gestural Tic Gestural Tics Tics, Gestural Tic, Motor Motor Tic Motor Tics Tics, Motor