Tic Disorders

Ticstörningar

Svensk definition

Störningar kännetecknade av återkommande tick som kan störa tal och andra aktiviteter. Tick är plötsliga, snabba, orytmiska, stereotypa motoriska rörelser eller vokaliseringar som kan förstärkas av stress och som i allmänhet dämpas under utförande av uppslukande aktiviteter. Tickrubbningar särskiljs från tillstånd som präglar andra typer av onormala rörelser som kan förekomma vid andra tillstånd.

Engelsk definition

Disorders characterized by recurrent TICS that may interfere with speech and other activities. Tics are sudden, rapid, nonrhythmic, stereotyped motor movements or vocalizations which may be exacerbated by stress and are generally attenuated during absorbing activities. Tic disorders are distinguished from conditions which feature other types of abnormal movements that may accompany another another condition. (From DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Kroniska motoriska eller vokala tics Posttraumatiska tics

Engelska synonymer

Tic Disorder Chronic Motor or Vocal Tic Disorder Tic Disorder, Chronic Motor or Vocal Motor or Vocal Tic Disorder, Chronic Transient Tic Disorder Tic Disorders, Transient Transient Tic Disorders Tic Disorder, Transient Post-Traumatic Tic Disorder Post Traumatic Tic Disorder Post-Traumatic Tic Disorders Tic Disorders, Post-Traumatic Tic Disorder, Post-Traumatic Tic Disorder, Post Traumatic Tic Disorders, Vocal Tic Disorder, Vocal Vocal Tic Disorder Vocal Tic Disorders Childhood Tic Disorders Childhood Tic Disorder Tic Disorder, Childhood Tic Disorders, Childhood Motor Tic Disorders Motor Tic Disorder Tic Disorder, Motor Tic Disorders, Motor