Movement Disorders

Rörelserubbningar

Svensk definition

Syndrom som har dyskinesi som främsta kännetecken i sjukdomsförloppet. Till denna kategori hör degenerativa, ärftliga, infektions- och läkemedelsframkallade, postinflammatoriska och psttraumatiska tillstånd.

Engelsk definition

Syndromes which feature DYSKINESIAS as a cardinal manifestation of the disease process. Included in this category are degenerative, hereditary, post-infectious, medication-induced, post-inflammatory, and post-traumatic conditions.

Svenska synonymer

Rörelsestörningar

Engelska synonymer

Movement Disorder Movement Disorder Syndromes Movement Disorder Syndrome Dyskinesia Syndromes Dyskinesia Syndrome Etat Marbre Status Marmoratus