Multiple System Atrophy

Multipel systematrofi

Svensk definition

Ett syndromkomplex bestående av tre tillstånd som utgör kliniska varianter av en och samma sjukdomsprocess: striatonigral atrofi, Shy-Dragers syndrom och den sporadiska formen av olivopontocerebellär atrofi. Till de kliniska dragen hör funktionsstörningar i det autonoma systemet, lillhjärnan och de basala ganglierna. Vid patologisk undersökning ses atrofier i basalganglierna, lillhjärnan, hjärnbryggan och märgen, med betydande förlust av autonoma nervceller i hjärnstammen och ryggmärgen.

Engelsk definition

A syndrome complex composed of three conditions which represent clinical variants of the same disease process: STRIATONIGRAL DEGENERATION; SHY-DRAGER SYNDROME; and the sporadic form of OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHIES. Clinical features include autonomic, cerebellar, and basal ganglia dysfunction. Pathologic examination reveals atrophy of the basal ganglia, cerebellum, pons, and medulla, with prominent loss of autonomic neurons in the brain stem and spinal cord. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1076; Baillieres Clin Neurol 1997 Apr;6(1):187-204; Med Clin North Am 1999 Mar;83(2):381-92)

Svenska synonymer

Multisystematrofi

Engelska synonymer

Atrophy, Multiple System Multiple System Atrophies Multisystemic Atrophy Atrophies, Multisystemic Atrophy, Multisystemic Multisystemic Atrophies Multiple System Atrophy Syndrome Multisystem Atrophy Atrophies, Multisystem Atrophy, Multisystem Multisystem Atrophies