Autonomic Nervous System Diseases

Autonoma nervsystemets sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.

Engelsk definition

Diseases of the parasympathetic or sympathetic divisions of the AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM; which has components located in the CENTRAL NERVOUS SYSTEM and PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM. Autonomic dysfunction may be associated with HYPOTHALAMIC DISEASES; BRAIN STEM disorders; SPINAL CORD DISEASES; and PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM DISEASES. Manifestations include impairments of vegetative functions including the maintenance of BLOOD PRESSURE; HEART RATE; pupil function; SWEATING; REPRODUCTIVE AND URINARY PHYSIOLOGY; and DIGESTION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nervous System Diseases, Autonomic Autonomic Central Nervous System Diseases Central Autonomic Nervous System Diseases ANS Diseases ANS Disease Autonomic Diseases Autonomic Disease Autonomic Nervous System Disorders Disorders of the Autonomic Nervous System ANS (Autonomic Nervous System) Diseases Segmental Autonomic Dysfunction Autonomic Dysfunction, Segmental Autonomic Dysfunctions, Segmental Segmental Autonomic Dysfunctions Peripheral Autonomic Nervous System Diseases Autonomic Peripheral Nervous System Diseases Nervous System Diseases, Parasympathetic Parasympathetic Nervous System Diseases Nervous System Diseases, Sympathetic Sympathetic Nervous System Diseases