Autonomic Nervous System

Autonoma nervsystemet

Svensk definition

Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.

Svenska synonymer

Nervsystemet, autonoma

Engelska synonymer

Autonomic Nervous Systems Nervous System, Autonomic Nervous Systems, Autonomic System, Autonomic Nervous Systems, Autonomic Nervous Visceral Nervous System Nervous System, Visceral Nervous Systems, Visceral System, Visceral Nervous Systems, Visceral Nervous Visceral Nervous Systems Vegetative Nervous System Nervous System, Vegetative Nervous Systems, Vegetative System, Vegetative Nervous Systems, Vegetative Nervous Vegetative Nervous Systems