Peripheral Nervous System

Perifera nervsystemet

Svensk definition

Nervsystemet som inte omfattar hjärna eller ryggmärg. Det perifera nervsystemet delas in i det autonoma och det somatiska nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av tre delar: en enterisk, en parasympatisk och en sympatisk. Det somatiska nervsystemet består av kraniala och spinala nerver och ganglier samt perifera sensoriska receptorer.

Engelsk definition

The nervous system outside of the brain and spinal cord. The peripheral nervous system has autonomic and somatic divisions. The autonomic nervous system includes the enteric, parasympathetic, and sympathetic subdivisions. The somatic nervous system includes the cranial and spinal nerves and their ganglia and the peripheral sensory receptors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nervous System, Peripheral Nervous Systems, Peripheral Peripheral Nervous Systems System, Peripheral Nervous Systems, Peripheral Nervous