Sensory Receptor Cells

Sensoriska receptorceller

Svensk definition

Specialiserade, afferenta nervceller med förmåga att omvandla sinnesintryck till aktionspotentialer (nervimpulser) för att sändas till centrala nervssystemet. Ibland kallas sensoriska receptorer för externa sinnesintryck exteroceptorer och för interna sinnesintryck interoceptorer och proprioceptorer.

Engelsk definition

Specialized afferent neurons capable of transducing sensory stimuli into NERVE IMPULSES to be transmitted to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM. Sometimes sensory receptors for external stimuli are called exteroceptors; for internal stimuli are called interoceptors and proprioceptors.

Svenska synonymer

Sensoriska receptorer Neuroreceptorer Sensoriska nervändslut Receptorceller, sensoriska

Engelska synonymer

Receptor Cell, Sensory Receptor Cells, Sensory Sensory Receptor Cell Neurons, Sensory Neuron, Sensory Sensory Neuron Sensory Receptors Receptors, Neural Receptors, Sensory Receptor, Sensory Sensory Receptor Sensory Neurons Neural Receptors Neural Receptor Receptor, Neural Neuroreceptors Neuroreceptor Nerve Endings, Sensory Nerve Ending, Sensory Sensory Nerve Ending Sensory Nerve Endings