Chemoreceptor Cells

Kemoreceptorceller

Svensk definition

Celler specialiserade på att upptäcka kemiska ämnen och förmedla den informationen centralt i nervsystemet. Kemoreceptorer kan kontrollera yttre stimuli, som vid smak och lukt, eller interna stimuli, som halterna av syre och koldioxid i blodet.

Engelsk definition

Cells specialized to detect chemical substances and relay that information centrally in the nervous system. Chemoreceptor cells may monitor external stimuli, as in TASTE and OLFACTION, or internal stimuli, such as the concentrations of OXYGEN and CARBON DIOXIDE in the blood.

Svenska synonymer

Kemoreceptorer

Engelska synonymer

Cell, Chemoreceptor Cells, Chemoreceptor Chemoreceptor Cell Chemoreceptive Cells Cell, Chemoreceptive Cells, Chemoreceptive Chemoreceptive Cell