Olfactory Receptor Neurons

Luktreceptorneuron

Svensk definition

Nervceller i luktepitelet med proteiner (luktreceptorer) som binder, och därmed påvisar, luktämnen. Dessa nervceller skickar ut sina dendriter till epitelets yta, med luktreceptorerna belägna ytterst på de orörliga flimmerhåren. Deras myelinfria utskott bildar synapser i luktloben i hjärnan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuron, Olfactory Receptor Receptor Neuron, Olfactory Receptor Neurons, Olfactory Olfactory Sensory Neurons Neuron, Olfactory Sensory Neurons, Olfactory Sensory Olfactory Sensory Neuron Sensory Neuron, Olfactory Sensory Neurons, Olfactory Olfactory Receptor Cells Cell, Olfactory Receptor Cells, Olfactory Receptor Olfactory Receptor Cell Receptor Cell, Olfactory Receptor Cells, Olfactory Olfactory Receptor Neuron Olfactory Sensory Cells Cell, Olfactory Sensory Cells, Olfactory Sensory Olfactory Sensory Cell Sensory Cell, Olfactory Sensory Cells, Olfactory Neurons, Olfactory Receptor Olfactory Sensory Cilia Cilia, Olfactory Sensory Cilias, Olfactory Sensory Olfactory Sensory Cilias Sensory Cilia, Olfactory Sensory Cilias, Olfactory