Olfactory Bulb

Luktlob

Svensk definition

En på silbenet belägen äggformad struktur där luktnerven slutar. Luktloben innehåller olika typer av nervceller, inklusive mitralcellerrna, på vars dendriter luktnervens synapser bildar luktnystan. Till luktloben hör även den accessoriska luktloben, som tar emot intrycken från vomero-nasale genom vomero-nasalisnerven.

Engelsk definition

Ovoid body resting on the CRIBRIFORM PLATE of the ethmoid bone where the OLFACTORY NERVE terminates. The olfactory bulb contains several types of nerve cells including the mitral cells, on whose DENDRITES the olfactory nerve synapses, forming the olfactory glomeruli. The accessory olfactory bulb, which receives the projection from the VOMERONASAL ORGAN via the vomeronasal nerve, is also included here.

Svenska synonymer

Bulbus olfactorius Tractus olfactorius Luktbana

Engelska synonymer

Bulb, Olfactory Bulbs, Olfactory Olfactory Bulbs Main Olfactory Bulb Bulb, Main Olfactory Bulbs, Main Olfactory Main Olfactory Bulbs Olfactory Bulb, Main Olfactory Bulbs, Main Bulbus Olfactorius Olfactorius, Bulbus Olfactory Tract Olfactory Tracts Tract, Olfactory Tracts, Olfactory Lateral Olfactory Tract Lateral Olfactory Tracts Olfactory Tract, Lateral Olfactory Tracts, Lateral Tract, Lateral Olfactory Tracts, Lateral Olfactory Olfactory Glomerulus Glomerulus, Olfactory Accessory Olfactory Bulb Accessory Olfactory Bulbs Bulb, Accessory Olfactory Bulbs, Accessory Olfactory Olfactory Bulb, Accessory Olfactory Bulbs, Accessory