Olfactory Nerve

Luktnerv

Svensk definition

Den första kranialnerven. Luktnerven leder luktförnimmelser. Den utgörs av axonerna till luktreceptornervcellerna, vilka utgår från näsans luktepitelvävnad och löper till luktloben.

Engelsk definition

The 1st cranial nerve. The olfactory nerve conveys the sense of smell. It is formed by the axons of OLFACTORY RECEPTOR NEURONS which project from the olfactory epithelium (in the nasal epithelium) to the OLFACTORY BULB.

Svenska synonymer

1:a kranialnerv Nervus olfactorius Olfaktoriusnerv

Engelska synonymer

Nerve, Olfactory Nerves, Olfactory Olfactory Nerves First Cranial Nerve Cranial Nerve, First Cranial Nerves, First First Cranial Nerves Nerve, First Cranial Olfactory Fila Cranial Nerve I Cranial Nerve Is Nerve I, Cranial Nerve Is, Cranial Fila Olfactoria Nervus Olfactorius