Cranial Nerves

Hjärnnerver

Svensk definition

Tolv par nerver som innehåller generella afferenta, viscerala afferenta, särskilda afferenta, somatiska efferenta och autonoma efferenta nervtrådar. Syn. kranialnerver.

Engelsk definition

Twelve pairs of nerves that carry general afferent, visceral afferent, special afferent, somatic efferent, and autonomic efferent fibers.

Svenska synonymer

Kranialnerver

Engelska synonymer

Cranial Nerve Nerve, Cranial Nerves, Cranial