Peripheral Nerves

Perifera nerver

Svensk definition

Nerver (autonoma, kraniala och spinala ) som inte hör till hjärna eller ryggmärg. Innehåller icke-neuronala celler, bindväv och axoner. Bindvävskikt består av epineurium, perineurium och endoneurium.

Engelsk definition

The nerves outside of the brain and spinal cord, including the autonomic, cranial, and spinal nerves. Peripheral nerves contain non-neuronal cells and connective tissue as well as axons. The connective tissue layers include, from the outside to the inside, the epineurium, the perineurium, and the endoneurium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nerve, Peripheral Nerves, Peripheral Peripheral Nerve Perineurium Perineuriums Epineurium Epineuriums Endoneurium Endoneuriums