Optic Nerve

Synnerv

Svensk definition

Den 2.a kranialnerven. Synnerven överför visuell information från näthinnan till hjärnan. Nerven går från näthinnan via synnervskorsningen och fortsätter via synbanor till hjärnan. Trots att nerven är känd som den 2.a kranialnerven, betraktas den som en del av det centrala nervsytemet.

Svenska synonymer

2:a kranialnerv Nervus opticus

Engelska synonymer

Nerve, Optic Nerves, Optic Optic Nerves Cranial Nerve II Nervus Opticus Second Cranial Nerve Cranial Nerve, Second Cranial Nerves, Second Nerve, Second Cranial Nerves, Second Cranial Second Cranial Nerves