Mucous Membrane

Slemhinna

Svensk definition

Slemhinnor täcker invändigt många av kroppens hålrum, bl a i mag-tarmsystement, andningssystemet och könsorganen. Slemhinnor består i huvudsak av epitelceller vilande på ett basalmembran med lamina propria under, där mukösa körtlar har förmåga att utsöndra slem (mucus).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Membrane, Mucous Membranes, Mucous Mucous Membranes Mucosa Mucosal Tissue Mucosal Tissues Tissue, Mucosal Tissues, Mucosal Lamina Propria Propria, Lamina Muscularis Mucosae Mucosae, Muscularis