Gastrointestinal Tract

Mag- och tarmkanalen

Svensk definition

Vanligtvis avses matsmältningssystemet från munnen till ändtarmsöppningen, men inte de anslutna körtelorganen (lever, gallvägar, bukspottkörtel).

Engelsk definition

Generally refers to the digestive structures stretching from the MOUTH to ANUS, but does not include the accessory glandular organs (LIVER; BILIARY TRACT; PANCREAS).

Svenska synonymer

Matsmältningskanalen Gastrointestinaltractus GI-kanalen

Engelska synonymer

Gastrointestinal Tracts GI Tract GI Tracts Digestive Tract Digestive Tracts