Lower Gastrointestinal Tract

Nedre mag-tarmkanalen

Svensk definition

Den del av mag-tarmkanalen som omfattar tunntarmen nedanför tolvfingertarmen samt tjocktarmen.

Svenska synonymer

Nedre GI-kanalen

Engelska synonymer

Gastrointestinal Tract, Lower Lower GI Tract