Mouth Mucosa

Munslemhinna

Svensk definition

Ytorna i munhålan, inkluderande tandköttets slemhinna, gommen, läpparna, kinderna, munbotten och andra delar. Slemhinnan består för det mesta av icke-keratiniserat, skiktat och skvamöst epitel som täcker muskelvävnad, ben eller körtlar, men som på vissa ställen kan uppvisa varierande grad av keratinisering.

Engelsk definition

Lining of the ORAL CAVITY, including mucosa on the GUMS; the PALATE; the LIP; the CHEEK; floor of the mouth; and other structures. The mucosa is generally a nonkeratinized stratified squamous EPITHELIUM covering muscle, bone, or glands but can show varying degree of keratinization at specific locations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mucosa, Mouth Oral Mucosa Mucosa, Oral Buccal Mucosa