Intestinal Mucosa

Tarmslemhinna

Svensk definition

Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mucosa, Intestinal Intestinal Glands Gland, Intestinal Glands, Intestinal Intestinal Gland Intestinal Epithelium Epithelium, Intestinal