Enterocytes

Enterocyter

Svensk definition

Färdigdifferentierade celler som utgör större delen av tarmepitelets yttre yta. Till skillnad från bägarceller producerar de inte muciner, och heller inte kryptdiner (a-defensiner), så som panethceller gör.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Enterocyte