Gastric Mucosa

Magslemhinna

Svensk definition

Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gastric Mucosas Mucosa, Gastric Mucosas, Gastric Pyloric Glands Gland, Pyloric Glands, Pyloric Pyloric Gland Cardiac Glands Cardiac Gland Gland, Cardiac Glands, Cardiac Gastric Glands Gastric Gland Gland, Gastric Glands, Gastric