Hydrochloric Acid

Saltsyra

Svensk definition

En stark, frätande syra som är ett vanligt reagensmedel i laboratoriet. Syran erhålls genom att klorväte löses i vatten. Kemisk formel är HCl. Magsyra utgörs av saltsyran i magsaften.

Engelsk definition

A strong corrosive acid that is commonly used as a laboratory reagent. It is formed by dissolving hydrogen chloride in water. GASTRIC ACID is the hydrochloric acid component of GASTRIC JUICE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Hydrochloric Hydrogen Chloride Chloride, Hydrogen Muriatic Acid Acid, Muriatic