Connective Tissue

Bindväv

Svensk definition

Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Connective Tissues Tissue, Connective Tissues, Connective