Adipose Tissue

Fettvävnad

Svensk definition

Speciell bindväv som består av fettceller (adipcyter). Det är platsen för lagrade fetter, vanligtvis i form av triglycerider. Hos däggdjur finns två slags fettvävnad, det vita fettet och det bruna fettet. Fördelningen av fetterna varierar mellan olika arter, men den större delen av fettvävnaden är vit.

Engelsk definition

Specialized connective tissue composed of fat cells (ADIPOCYTES). It is the site of stored FATS, usually in the form of TRIGLYCERIDES. In mammals, there are two types of adipose tissue, the WHITE FAT and the BROWN FAT. Their relative distributions vary in different species with most adipose tissue being white.

Svenska synonymer

Kroppsfett Fettkudde

Engelska synonymer

Tissue, Adipose Fatty Tissue Tissue, Fatty Fat Pad Fat Pads Pad, Fat Pads, Fat Body Fat