Fats

Matfetter

Svensk definition

Glycerylestrar av en eller flera fettsyror. Vanligtvis är de luktfria, färglösa och utan smak i rent tillstånd, men de kan smaksättas. Fetter är olösliga i vatten, men lösliga i de flesta organiska lösningsmedel. De förekommer i djur- och växtvävnad, och kan utvinnas genom kokning eller extrahering under tryck. Matfetter är viktiga energikällor i födan.

Engelsk definition

The glyceryl esters of a fatty acid, or of a mixture of fatty acids. They are generally odorless, colorless, and tasteless if pure, but they may be flavored according to origin. Fats are insoluble in water, soluble in most organic solvents. They occur in animal and vegetable tissue and are generally obtained by boiling or by extraction under pressure. They are important in the diet (DIETARY FATS) as a source of energy. (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Bordsfetter

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.