Granulation Tissue

Granulationsvävnad

Svensk definition

Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.

Engelsk definition

A vascular connective tissue formed on the surface of a healing wound, ulcer, or inflamed tissue. It consists of new capillaries and an infiltrate containing lymphoid cells, macrophages, and plasma cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Granulation Tissues Tissue, Granulation Tissues, Granulation