Collagen

Kollagen

Svensk definition

En polypeptidsubstans som betår av en tredjedel av det totala proteinet hos däggdjur. Det är den huvudsakliga beståndsdelen i huden, bindväven och den organiska substansen i ben och tänder.

Engelsk definition

A polypeptide substance comprising about one third of the total protein in mammalian organisms. It is the main constituent of SKIN; CONNECTIVE TISSUE; and the organic substance of bones (BONE AND BONES) and teeth (TOOTH).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Avicon Avitene Collagen Felt Zyderm Collastat Dermodress Microfibril Collagen Hemostat Collagen Hemostat, Microfibril Pangen alpha-Collagen alpha Collagen Collagen Fleece Collagenfleece