Non-Fibrillar Collagens

Icke-fibrillära kollagener

Svensk definition

En familj strukturellt besläktade, korta kollagenkedjor som inte bildar stora fiberknippen.

Engelsk definition

A family of structurally-related short-chain collagens that do not form large fibril bundles.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Collagens, Non-Fibrillar Non Fibrillar Collagens Nonfibrillar Collagens Collagens, Nonfibrillar Short-Chain Collagens Collagens, Short-Chain Short Chain Collagens