Collagen Type IV

Kollagen typ IV

Svensk definition

Ett icke-trådigt kollagen som återfinns i basalmembranets struktur. Molekylerna grupperar sig så att de bildar ett nätverksskynke som deltar i upprätthållandet av basalmembranens strukturella integritet. Den dominerande formen av proteinet utgörs av två alfa1(IV)-underenheter och en alfa2(V)-underenhet. Men åtminstone sex olika alfa-enheter kan ingå i heterotrimeren.

Engelsk definition

A non-fibrillar collagen found in the structure of BASEMENT MEMBRANE. Collagen type IV molecules assemble to form a sheet-like network which is involved in maintaining the structural integrity of basement membranes. The predominant form of the protein is comprised of two alpha1(IV) subunits and one alpha2(IV) subunit, however, at least six different alpha subunits can be incorporated into the heterotrimer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Type IV (Basement Membrane) Collagen Type IV Collagen Collagen, Type IV Collagen Type IV, alpha1 Subunit Collagen alpha1(IV) Collagen Type IV, alpha1 Chain alpha1(IV) collagen Procollagen Type IV Type IV Procollagen Procollagen, Type IV 7S Collagen Collagen, 7S Collagen Type IV, alpha2 Subunit Collagen Type IV, alpha2 Chain