Fibrillar Collagens

Fibrillära kollagener

Svensk definition

En grupp strukturellt besläktade kollagener som bildar de typiska kollagenfiberknippena som förekommer i bindvävnad.

Engelsk definition

A family of structurally related collagens that form the characteristic collagen fibril bundles seen in CONNECTIVE TISSUE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Collagens, Fibrillar Fibrillar Collagen Collagen, Fibrillar