Collagen Type I

Kollagen typ I

Svensk definition

Den vanligaste formen av trådigt kollagen. Det är den huvudsakliga beståndsdelen av ben- och hudvävnad och utgörs av en heterotrimer av två alfa1(I)-kedjor och en alfa2(I)-kedja.

Engelsk definition

The most common form of fibrillar collagen. It is a major constituent of bone (BONE AND BONES) and SKIN and consists of a heterotrimer of two alpha1(I) and one alpha2(I) chains.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Type I Collagen Collagen, Type I Type 1 Collagen Collagen, Type 1 Collagen Type I, alpha2 Subunit alpha 2(I) Collagen alpha 2 Collagen Type I alpha2(I)-Collagen Collagen Type I, alpha2 Chain alpha-2 Type 1 Collagen alpha2 Type 1 Collagen Collagen alpha2(I) COL1A2 Collagen Type 1 alpha-2 Collagen Type 1 alpha 2 Pro alpha 2 Collagen Procollagen Type I Type I Procollagen Procollagen, Type I Collagen Type I, alpha1 Subunit Collagen alpha1(I) alpha1 Type 1 Collagen Collagen Type I, alpha1 Chain Pro alpha 1 Collagen