Nerve Endings

Nervändslut

Svensk definition

Förgrenade ändar av nervtrådar, sensoriska nervceller eller motornervceller. Ändarna på sensoriska nervceller utgör början av den afferenta nervbanan till det centrala nervsystemet. Ändarna på motornervceller utgör slutet av axonerna vid muskelcellerna. Nervändar som frisätter nervsignalsubstanser kallas presynaptiska terminaler.

Engelsk definition

Branch-like terminations of NERVE FIBERS, sensory or motor NEURONS. Endings of sensory neurons are the beginnings of afferent pathway to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM. Endings of motor neurons are the terminals of axons at the muscle cells. Nerve endings which release neurotransmitters are called PRESYNAPTIC TERMINALS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ending, Nerve Endings, Nerve Nerve Ending