Neuroeffector Junction

Neuroeffektorförbindelse

Svensk definition

Synapsen mellan en nervcell (presynaptisk) och annan effektorcell än en annan nervcell (postsynaptisk). Neuroeffektorförbindelser omfattar synapser mot muskler och mot sekretoriska celler.

Engelsk definition

The synapse between a neuron (presynaptic) and an effector cell other than another neuron (postsynaptic). Neuroeffector junctions include synapses onto muscles and onto secretory cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Junction, Neuroeffector Junctions, Neuroeffector Neuroeffector Junctions