Intercellular Junctions

Intercellulära förbindelser

Svensk definition

Direktkontakt mellan en cell och en granncell. I de flesta fall är denna kontaktpunkt för liten för att ses i ljusmikroskop, men de kan synliggöras med hjälp av konventionell eller kryoelektronmikroskopi, som visar att den aktiva cellmembranen, den underliggande cytoplasman och det gemensamma extracellulära utrymmet är högt specialiserade.

Engelsk definition

Direct contact of a cell with a neighboring cell. Most such junctions are too small to be resolved by light microscopy, but they can be visualized by conventional or freeze-fracture electron microscopy, both of which show that the interacting CELL MEMBRANE and often the underlying CYTOPLASM and the intervening EXTRACELLULAR SPACE are highly specialized in these regions. (From Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 2d ed, p792)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Intercellular Junction Junction, Intercellular Junctions, Intercellular Cell Junctions Cell Junction Junction, Cell Junctions, Cell