Complex Regional Pain Syndromes

Komplext regionalt smärtsyndrom

Svensk definition

Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ 1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).

Engelsk definition

Conditions characterized by pain involving an extremity or other body region, HYPERESTHESIA, and localized autonomic dysfunction following injury to soft tissue or nerve. The pain is usually associated with ERYTHEMA; SKIN TEMPERATURE changes, abnormal sudomotor activity (i.e., changes in sweating due to altered sympathetic innervation) or edema. The degree of pain and other manifestations is out of proportion to that expected from the inciting event. Two subtypes of this condition have been described: type I; (REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY) and type II; (CAUSALGIA). (From Pain 1995 Oct;63(1):127-33)

Svenska synonymer

CRPS

Engelska synonymer

CRPS (Complex Regional Pain Syndromes) Complex Regional Pain Syndrome Pain Syndromes, Regional Complex