Hyperesthesia

Hyperestesi

Svensk definition

Ökad känslighet för hudstimulering, antingen pga sänkt känslighetströskel eller pga av förstärkt reaktionsförmåga.

Engelsk definition

Increased sensitivity to cutaneous stimulation due to a diminished threshold or an increased response to stimuli.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperesthesias Oxyesthesia Oxyesthesias Hyperesthetic Sensations Hyperesthetic Sensation Sensation, Hyperesthetic Sensations, Hyperesthetic Hyperesthesia, Thermal Hyperesthesias, Thermal Thermal Hyperesthesia Thermal Hyperesthesias Hyperesthesia, Tactile Hyperesthesias, Tactile Tactile Hyperesthesia Tactile Hyperesthesias