Basal Ganglia Diseases

Basalgangliesjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i basalganglierna, inklusive putamen, pallidum, claustrum, mandelkärnan och svanskärnan. Dyskinesier, främst ofrivilliga rörelser eller ändrad rörelsetakt, är de vanligaste kliniska manifest ationerna av dessa sjukdomar. Orsaker kan vara kärlsjukdomar, degenerativa nervsjukdomar eller skallskador.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Basal Ganglia Disease Basal Ganglia Disorders Basal Ganglia Disorder Extrapyramidal Disorders Extrapyramidal Disorder Lenticulostriate Disorders Lenticulostriate Disorder