Caudate Nucleus

Nucleus caudatus

Svensk definition

Svanskärnan i storhjärnan. Avlång, gråaktig neostriatummassa intill hjärnans sidoventrikel.

Engelsk definition

Elongated gray mass of the neostriatum located adjacent to the lateral ventricle of the brain.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nucleus, Caudate Nucleus Caudatus Caudatus, Nucleus Caudatus