Corpus Striatum

Corpus striatum

Svensk definition

Grå- och vitstrimmig substans bestående av neostriatum och paleostriatum (globus pallidus). Den befinner sig snett framför talamus i båda hjärnhalvorna. Den grå substansen utgörs av nucleus caudatus (svanskärnan) och nucleus lentiformis (linskärnan, som i sin tur består av globus pallidus och putamen). Den vita substansen utgör den inre kapseln.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Striatum, Corpus Lenticular Nucleus Nucleus, Lenticular Lentiform Nucleus Lentiform Nuclei Nuclei, Lentiform Nucleus, Lentiform Nucleus Lentiformis Lentiformis, Nucleus