Essential Tremor

Essentiell tremor

Svensk definition

En förhållandevis vanlig störning med ett ganska specifikt mönster vad gäller skakningar, vilka är mest uttalade i armar och nacke, inklusive huvudryckningar. Tremorn är vanligtvis lindrig, men kan vara handikappande om den är kraftig. En ärftlig, autosomalt dominant typ kan förekomma.

Engelsk definition

A relatively common disorder characterized by a fairly specific pattern of tremors which are most prominent in the upper extremities and neck, inducing titubations of the head. The tremor is usually mild, but when severe may be disabling. An autosomal dominant pattern of inheritance may occur in some families (i.e., familial tremor). (Mov Disord 1988;13(1):5-10)

Svenska synonymer

Familjär tremor Ärftlig essentiell tremor Benign essentiell tremor Godartad essentiell skakning

Engelska synonymer

Essential Tremors Tremor, Essential Tremors, Essential Benign Essential Tremor Benign Essential Tremors Essential Tremor, Benign Essential Tremors, Benign Tremor, Benign Essential Tremors, Benign Essential Familial Tremor Familial Tremors Tremor, Familial Tremors, Familial Hereditary Essential Tremor