Dystonic Disorders

Muskelspänningssjukdomar

Svensk definition

Förvärvade eller nedärvda sjukdomstillstånd som har dystoni som främsta symtom. Dessa sjukdomar delas allmänt in i generaliserade (utbredda) dystonier (t ex vanställande muskelspänning) och fokala dystonier (t ex "skrivkramp"). De kan även klassificeras efter ärftlighetsmönster och debutålder.

Engelsk definition

Acquired and inherited conditions that feature DYSTONIA as a primary manifestation of disease. These disorders are generally divided into generalized dystonias (e.g., dystonia musculorum deformans) and focal dystonias (e.g., writer's cramp). They are also classified by patterns of inheritance and by age of onset.

Svenska synonymer

Fokal dystoni Autosomal recessiv familjär dystoni Primär dystoni Dystoni med debut i barndomen Pseudodystoni Skrivkramp

Engelska synonymer

Dystonic Disorder Dystonia Disorders Dystonia Disorder Adult-Onset Idiopathic Focal Dystonias Adult Onset Idiopathic Focal Dystonias Adult-Onset Idiopathic Torsion Dystonias Adult Onset Idiopathic Torsion Dystonias Autosomal Dominant Familial Dystonia Familial Dystonia, Autosomal Dominant Autosomal Recessive Familial Dystonia Familial Dystonia, Autosomal Recessive Childhood Onset Dystonias Childhood Onset Dystonia Dystonia, Childhood Onset Dystonias, Childhood Onset Dystonia, Primary Dystonias, Primary Primary Dystonia Primary Dystonias Dystonia, Secondary Dystonias, Secondary Secondary Dystonias Secondary Dystonia Dystonias, Sporadic Dystonia, Sporadic Sporadic Dystonia Sporadic Dystonias Familial Dystonia Dystonia, Familial Dystonias, Familial Familial Dystonias Dystonia, Hereditary Dystonias, Hereditary Hereditary Dystonia Hereditary Dystonias Familial Dystonia, Idiopathic Dystonia, Idiopathic Familial Dystonias, Idiopathic Familial Familial Dystonias, Idiopathic Idiopathic Familial Dystonia Idiopathic Familial Dystonias Focal Dystonia Dystonia, Focal Dystonias, Focal Focal Dystonias Pseudodystonia Pseudodystonias Dystonia, Psychogenic Dystonias, Psychogenic Psychogenic Dystonia Psychogenic Dystonias Writer's Cramp Writer Cramp Writers Cramp Adult-Onset Dystonias Adult Onset Dystonias Adult-Onset Dystonia Dystonia, Adult-Onset Dystonias, Adult-Onset