Psychomotor Disorders

Psykomotoriska störningar

Svensk definition

Onormal motorisk funktion associerad med organisk och icke-organisk kognitiv störning

Engelsk definition

Abnormalities of motor function that are associated with organic and non-organic cognitive disorders.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Developmental Psychomotor Disorders Developmental Psychomotor Disorder Psychomotor Disorder, Developmental Psychomotor Disorders, Developmental Psychomotor Impairment Impairment, Psychomotor Impairments, Psychomotor Psychomotor Impairments