Interpersonal Relations

Mellanmänskliga relationer

Svensk definition

Ömsesidighet mellan två eller fler personer.

Engelsk definition

The reciprocal interaction of two or more persons.

Svenska synonymer

Sociala relationer Könsrelationer Genusrelationer Personliga relationer Genusfrågor Kommunikation mellan partners

Engelska synonymer

Interpersonal Relation Relation, Interpersonal Relations, Interpersonal Social Relationships Relationship, Social Relationships, Social Social Relationship Partner Communication Communication, Partner Communications, Partner Partner Communications Husband-Wife Communication Communication, Husband-Wife Communications, Husband-Wife Husband Wife Communication Husband-Wife Communications Gender Issues