Interpersonal Relations

Personliga relationer

Svensk definition

Ömsesidighet mellan två eller fler personer.

Engelsk definition

The reciprocal interaction of two or more persons.

Svenska synonymer

Sociala relationer Vänskap Social interaktion Könsrelationer Genusrelationer

Engelska synonymer

Interpersonal Relation Relation, Interpersonal Relations, Interpersonal Social Interaction Interaction, Social Interactions, Social Social Interactions Husband-Wife Communication Communication, Husband-Wife Communications, Husband-Wife Husband Wife Communication Husband-Wife Communications Partner Communication Communication, Partner Communications, Partner Partner Communications Gender Issues Gender Issue Issue, Gender Issues, Gender Gender Relations Gender Relation Relation, Gender Relations, Gender