Negotiating

Förhandling

Svensk definition

Förfarande för att förhandla sig fram till en överenskommelse eller kompromiss i en fråga av betydelse för de inblandade parterna. Det kan även gälla i fall där en tredje part utses av de stridande parterna att avgöra frågan, eller där en tredje part ingriper och medlar mellan parterna i konflikt.

Engelsk definition

The process of bargaining in order to arrive at an agreement or compromise on a matter of importance to the parties involved. It also applies to the hearing and determination of a case by a third party chosen by the parties in controversy, as well as the interposing of a third party to reconcile the parties in controversy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Negotiation Negotiations Mediation Mediating Arbitrating Arbitration Conflict Resolution Conflict Resolutions Resolution, Conflict