Psychology, Social

Socialpsykologi

Svensk definition

En gren inom psykologin som inbegriper effekter av grupptillhörighet på en individs beteende, attityder och övertygelser.

Engelsk definition

The branch of psychology concerned with the effects of group membership upon the behavior, attitudes, and beliefs of an individual.

Svenska synonymer

Samhällspsykologi Perceptuell psykologi

Engelska synonymer

Social Psychology Psychology, Perceptual Perceptual Psychology