Group Processes

Grupprocesser

Svensk definition

Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.

Engelsk definition

The procedures through which a group approaches, attacks, and solves a common problem.

Svenska synonymer

Gruppbeteende Gruppmöten Grupptänkande

Engelska synonymer

Group Process Process, Group Processes, Group Group Meetings Group Meeting Meeting, Group Meetings, Group Group Thinking Group Thinkings Thinking, Group Thinkings, Group