Social Change

Social förändring

Svensk definition

Skifte, förändring, modifiering eller utveckling av mänskligt beteende och mänsklig kultur, vilket över tid resulterar i mätbara konsekvenser för sociala värderingen och normer.

Engelsk definition

A shift, alteration, modification, or evolution of human behavior and culture, which over time, results in measurable consequences on societal values and norms.

Svenska synonymer

Social utveckling Modernisering Social påverkan

Engelska synonymer

Change, Social Changes, Social Social Changes Social Impact Impact, Social Impacts, Social Social Impacts Modernization Social Development Development, Social Developments, Social Social Developments